• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hämta PM:et i pdf-format

K22 2000m hinder utgår då grenen vid ordinarie anmälningstids slut inte uppfyllde kraven för Svenska mästerskap.

Stängda grenar per 9/8: P17 1500m, F19 300mh, P19 5000m, P19 2000mh, M22 400m, M22 110mh. I dessa grenar tas intresseanmälan emot och en väntelista upprättas i den ordning desamma inkommit. Besked om start kan ges efter respektive avprickningstid.

PM för JSM i FRIIDROTT 13-15 augusti 2010

Svenska Friidrottsförbundet och IF Göta Karlstad hälsar välkommen till Junior-SM i Friidrott på Tingvalla IP. Vi hoppas att Ni skall få en trevlig helg i Karlstad och Värmland!

Tävlingsarena

Tingvalla IP i stadsdelen Klara, Karlstad. Vägbeskrivning på www.ifgota.se/jsmusm

Upplysningar

IF Göta Karlstad, 054 212327 alt. e-post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Parkering

Aktiva/ledarparkering finns i första hand på norra sidan av Tingvalla IP, i anslutning till uppvärmning.

Entré

Inträde 30 SEK, då erhåller du ett programblad som blir din entrébiljett alla dagar. Programbladet gäller även som entrébiljett vid USM i Kil.

Information, Nummerlappar

Nummerlappar delas ut föreningsvis i aktivaentrén vid den vita kanslibyggnaden.

I stav och höjd får nummerlappen bäras valfritt på bröstet eller ryggen. I övriga grenar skall nummerlappen bäras på bröstet. Nummerlappen får ej vikas så att reklamen döljs.

Nummerlappsutdelningen är öppen på följande tider:

Torsdag kl. 14.00 - 21.00 (IF Göta Karlstads kansli, det vita huset)

Fredag kl. 08.30 - 20.00

Lördag kl. 08.00 - 19.00

Söndag kl. 08.00 - 17.00

I nummerlappskuvertet finns också bankettbiljetter enligt beställning samt ledarackrediteringar. Antalet ledarackrediteringar är baserat på antalet anmälda aktiva. Vi ber er respektera detta.

Efteranmälan

Accepteras i mån av plats. Avgiften är 300 kronor/deltagare och start, betalas kontant.

Grenar som är stängda för efteranmälningar

Grenar som är stängda rapporteras fortlöpande på hemsidan.

Omklädning och Uppvärmning

Omklädning sker i omklädningsrum under huvudläktaren.

Uppvärmning sker förslagsvis på gräsytan norr om arenan. Även Massas Äng och dess kastplan kan vara ett alternativ för uppvärmning. Massas Äng är beläget norr om Tingvalla IP på andra sidan E18.

Avprickning

Görs av den aktive med personlig namnteckning senast 60 minuter före grenstart i alla grenar utom i stavhopp där avprickning skall ske 90 minuter före starttid. Dessa listor finns uppsatta i direkt anslutning till aktivaentrén. Tävlande som ej prickat av sig i tid tillåtes ej starta i grenen.

Avprickad tävlande som, utan anmäld orsak, ej startar i en gren kan förbjudas att deltaga i någon annan gren under JSM-tävlingarna.

Ingen avprickning sker inför semifinal eller final utom vid direktfinal. Eventuellt återbud till semifinal eller final meddelas till tävlingsexpeditionen i den vita kanslibyggnaden.

Vid avprickning i tresteg anges önskat plankavstånd, 9, 11 eller 13 meter.

Återbud

Vi är tacksamma om de som inte kommer till start meddelar detta via e-post till This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Om försök/kval utgår

Försök går alltid på utsatt försökstid. Vid uteblivet kval, försök eller semifinal går final på utsatt finaltid.

Vid 14 stycken eller färre avprickade utgår kvaltävlingar i längdhopp för F17, P17, F19, P19 och M22. Till final går alla som klarat kvalgränsen. Om dessa är mindre än 12 st fylls finalfältet upp till 12 st baserat på de resultat som uppnåtts i kvaltävlingen.

Heatindelning och lottning

Utförs i sekretariat av seedningsansvarig omedelbart efter det avprickningslistan nedtagits. Heatindelning för löpningar samt hopp- och kastordning i teknikgrenarna sätts upp i anslutning till aktivaentrén.

Bilaga gällande SFIF:s regler för seedning och heatindelning sätts upp vid avprickningslistorna, alternativt se http://www.friidrott.se/tavling/bestamm/smkvalsystem.aspx.

Upprop och inmarsch

Upprop sker i Callingtältet vid 300m-starten.

Löpning: Samling 20 minuter före starttid, inmarsch 15 minuter före starttid.

Teknikgrenar: Samling 35 minuter före starttid, inmarsch 30 minuter före starttid.

Stavhopp: Samling och inmarsch 60 minuter före starttid.

Inlämning av tävlingsredskap

Inlämning av egna redskap för kontroll sker senast 90 minuter före grenstart. Teknisk ledare

finns i vaktmästarlängan i den andra kurvan. Redskap som lämnas in och godkänns står därefter till arrangörens förfogande och får användas av alla i tävlingsgrenen.

Allmänna tävlingsregler

  • · Tävlande skall bära reglementsenlig klubbdräkt. Kontrolleras i samband med uppropet.
  • · Högst tillåtna spiklängd är 7 mm i löpningar och 9 mm i hopp/kast.
  • · Inga egna redskap får tas med in på tävlingsarenan av den aktive.
  • · Tidsbegränsning för varje försök i teknikgrenarna är 60 sekunder.
  • · Den aktive får ej medföra musikanläggningar utan hörlurar eller mobiltelefoner på arenan under

pågående tävling.

  • · Inga ledare, tränare eller ej tävlande aktiva får vistas på innerplanen.
  • · Väska eller annan personlig utrustning som medförs på innerplan får ej bära reklam.
  • · Endast två ansatsmarkeringar får förekomma i hoppgrenarna. Krita/färg får ej användas.

Utpassering efter tävling

Gemensam utpassering sker under kontroll av respektive grenledare. Om den tävlande önskar lämna

tävlingsarenan innan tävling slutförts skall grenledaren godkänna detta.

Prisceremonier

Prisutdelning kommer att ske snarast möjligt efter avslutad gren. De tre främsta i resp. gren erhåller JSM-medaljer. Efter prisutdelningen passerar de aktiva ut genom ”Mixed zone”-tältet.

Resultat

Anslås på anslagstavlor vid aktivaentrén samt löpande via www.ifgota.se

Protest

Protest under pågående tävling skall först göras muntligen till ansvarig grenledare.

Skriftlig protest lämnas till sekretariatet senast 30 minuter efter det resultat anslagits.

Samtidigt skall protestavgift 300 kronor lämnas, denna summa återbetalas om protesten godkänns.

Dopingkontroller

Ett antal slumpvisa dopingkontroller kommer att genomföras under tävlingsdagarna. Observera att vid

svenskt rekord krävs att den aktive testas senast under påföljande dygn för att rekordet ska godkännas.

Sjukvård

Sjukvårdspersonal finns på huvudläktarens nedre rad vid läktargången.

Längd

Kvalgränser

M22 6.90

P 19 6.90

F 19 5.50

P 17 6.30

F 17 5.35

Tresteg

Plankor finns på 9, 11 resp 13 meter. Önskat plankavstånd anges i samband med avprickning.

Höjd

Nedanstående höjningsscheman kommer att följas:

M 22 179-185-191-195-199-202-205 + 2cm

K 22 151-157-163-167-171-174-177 + 2cm

P 19 176-182-188-192-196-199-202 + 2cm

F 19 142-148-154-158-162-165-168 + 2cm

P 17 164-170-176-180-184-187-190 + 2cm

F 17 142-148-154-158-162-165-168 + 2cm

Stav

Nedanstående höjningsscheman kommer att följas:

M 22 381-399-417-435-447-459-467-475-481-487 + 5cm

K 22 287-305-323-341-353-365-373-381-387-393 + 5cm

P 19 351-369-387-405-417-429-437-445-451-457 + 5cm

F 19 248-266-284-302-314-326-334-342-348-354 + 5cm

P 17 308-326-344-362-374-386-394-402-408-414 + 5cm

F 17 218-236-254-272-284-296-304-312-318-324 + 5cm

Servering

Restaurangservering finns på arenan. Dagens rätt kommer att serveras fredag kl 11.00 – 17.00 och lördag och söndag kl 10.00 – 16.00. Kiosker finns där kaffe, korv, drycker, m.m. kommer att säljas.

Funktionströja – USM/JSM

Funktionströjor med USM/JSM-motivet kommer att säljas för 150:-/st i kioskerna.

 

Samarbetspartners

Karlstads kommun Nöjesfabriken
Fortum Nordea
Puma Scandic

Kils AIK Kils kommun Nordea Fortum Puma Karlstads kommun IF Göta Karlstad