5 september 2009

Mer information om ungdomsspelen finns på IF Götas hemsida

Hämta inbjudan i pdf-format: Inbjudan

Inbjudan Götas Ungdomsspel

Ungdomstävlingen för Dig!

Plats: Tingvalla idrottsplats i Karlstad
Tid: Tävlingarna beräknas starta kl. 10.00 och avslutas senast 18.00!
Grenar: Se nedan
Anmälan: Skall vara IF Göta Karlstad tillhanda senast 26 augusti
Ange ÅB eller PB i löpgrenarna för rättvis seedning!
Post: Regementsgatan 8 653 40 KARLSTAD
Fax: 054-21 86 26
E-post: info@ifgota.se
Avgift: Anmälningsavgiften 60 kr/gren och deltagare insätts på vårt pg 47 37 91-2.
Efteranmälan i mån av plats mot en avgift av 100 kr.
Försäljning: Dagens rätt serveras för ca 60 kr! Kioskförsäljning finns givetivs också.
PM och Tidsprogram: Kommer tillsammans med tidsprogram att finnas på vår hemsida www.ifgota.se från och med tisdag 1 september.
Priser: De sex främsta i varje gren får pris. I seniorklasserna de tre främsta. Lagpriser till de tre främsta klubbarna. Rekordplaketter till alla som sätter rekord!
Logi: Scandic Hotel Klarälven 054-776 45 00 har specialerbjudande för logi. Ange Götas Ungdomsspel vid bokning. För övriga alternativ, kontakta kansliet.
Frågor: Besök www.ifgota.se eller ring kansliet på 054-21 23 27

Grenprogram

F1060 m, 600 m, höjd, längd, kula
F1160 m, 600 m, 60 m H, höjd, längd, kula, spjut
F1380 m, 800 m, 60 m H, höjd, längd, kula, diskus, spjut
F15100 m, 800 m, 80 m H, höjd, stav, längd, kula, diskus, slägga, spjut
F17100 m, 400 m, 800 m, 100 m H, höjd, stav, längd, kula, diskus, slägga, spjut
KS100 m, 400 m, 800 m, 100 m H, höjd, stav, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut
  
P1060 m, 600 m, höjd, längd, kula
P1160 m, 600 m, 60 m H, höjd, längd, kula, spjut
P1380 m, 800 m, 60 m H, höjd, längd, kula, diskus, spjut
P15100 m, 800 m, 100 m H, höjd, stav, längd, kula, diskus, slägga, spjut
P17100 m, 400 m, 800 m, 110 m H, höjd, stav, längd, kula, diskus, slägga, spjut
MS100 m, 400 m, 800 m, 110 m H, höjd, stav, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut