myCode
Du kan använda myCode, en förenklad version av HTML, i dina inlägg för att skapa vissa effekter.


[b]Denna text är fet[/b]
   Denna text är fet

[i]Denna text är kursiv/i]
   Denna text är kursiv

[u]This text is underlined[/u]
   Denna text är understruken

[s]Denna text är överstruken[/s]
   Denna text är överstruken


[url]http://www.example.com/[/url]
   http://www.example.com/

[url=http://www.example.com/]Example.com[/url]
   Example.com

[email]example@example.com[/email]
   example@example.com

[email=example@example.com]E-mail Me![/email]
   E-mail Me!

[email=example@example.com?subject=spam]E-mail med subjekt[/email]
   E-mail med subjekt


[quote]Citerad text hamnar här[/quote]
   Citerad text hamnar här

[code]Text with preserved formatting[/code]
   Text with preserved formatting


[img]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   

[img=50x50]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   


[color=red]Denna text är röd[/color]
   Denna text är röd

[size=3]Denna text är storlek 3[/size]
   Denna text är storlek 3

[font=Tahoma]Denna font är Tahoma[/font]
   Denna font är Tahoma


[align=center]Denna text är centrerad[/align]

Denna text är centrerad

[align=right]Denna text är högerjusterad[/align]

Denna text är högerjusterad


[list]
[*]Listobjekt#1
[*]List Item #2
[*]Listobjekt #3
[/list]

  • Listobjekt#1
  • Listobjekt #2
  • Listobjekt #3

Du kan skapa en ordnad lista genom att använda [list=1] för en numrerad, och [list=a] för en alfabetisk lista.