In- och utloggning
När du loggar in skapas en cookie på din maskin så att du kan besöka forumet utan att behöva ange ditt användarnamn och lösenord varje gång. Genom att logga ut när du är färdig så rensas cookien på din information och ingen annan kan använda datorn för att göra inlägg i ditt namn.

För att logga in klicka på länken "Logga in" på övre delen av sida. För att logga ut klicka på länken "Logga ut" på samma ställe. Om du har problem med att logga ut kan du uppnå samma effekt genom att rensa dina cookies.