IF Götas forum

Full version: TRÄNINGSPROGRAM NOV-22
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
22-11-03 6x4min vila 1min Eva-Lisa Holtz Arena

22-11-10 "Energiloppet" Alt. 5x(4’-2’), (vila 60”/120”) Eva-Lisa Holtz Arena

22-11-17 6x5’, (vila 45”). Eva-Lisa Holtz Arena

22-11-24 10x3' (vila 45"). Eva-Lisa Holtz Arena


Samling kl 18.00

Välkomna // Janne

(Alla pass kördes ute om inget annat anges)
Referens-URL:er