IF Götas forum

Full version: TRÄNINGSPROGRAM AUG-22
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
22-08-04 3x(8x1min) +1000m (vila 60"/120") Gubbholmen Utegym.

22-08-11 10x2` (vila 60") Mariebergsskogen Entre

22-08-18 10x3' (vila 60") Rudstjärn

22-08-25 2x(4x30"+2x60"+120") Vila 15"/30" Wåxnäshallen

Samling kl 18.00

Välkomna // Janne

(Alla pass kördes ute om inget annat anges)
Referens-URL:er