IF Götas forum

Full version: Intervall ti 29/3 - Mariebergsskogen 18:00
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
2022-03-29 Vo2 8x3', vila 90''

Samling 18:00 vid entrén Mariebergskogen. Vi kör "vanliga" varvet med gemensam start på samma plats varje intervall. Finns även en något avkortad variant.

Ses!!
Slingan är snö- och isfri om någon funderar! 😊
Referens-URL:er