IF Götas forum

Full version: Långpass Sön 5/12 0800 Gulf Macken Skåre
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Kör på som vanligt med långpasset från Gulf mot Karlstad.Firma Fest för mig men Janne kör på som vanligt.
0800 Gulf
0815 Älvåker
0850 Tingvalla
Vädret avgör sedan hur långt som ska springas.Hörs Lennart E
Referens-URL:er