IF Götas forum

Full version: Långpass 16/8 samling kroppkärssjön 10:00
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Sträcka kroppkär-ulsby-alsternrunt-tillbaks kroppkär

Tempo cirka 5:40

Cirka 3 mil
Referens-URL:er