IF Götas forum

Full version: Intervall ti 25/9
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
LT/Vo2 15x2’, vila 1’. Samling Tingvalla IP 17:30.
Referens-URL:er