IF Götas forum

Full version: Medlemmar 2014
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Medlemmar Löpgrupp Medel 2014

Alm Arne
Andersson Helena
Andersson Thomas
Bergqvist Leif
Chapman Malcolm
Edberg Sven-Olof *
Englund Anders
Ericsson Stefan
Eriksson Håkan
Evensen Morten
Florén Linda
Gustavsson Ann-Sofie
Johansson Veronica
Karlsson Sara
Lalin Mattias
Lindqvist Johan
Nilsson Björn
Nilsson Karl Erik
Nyström Anna
Olsson Ylva
Sjölander Karoline
Stenbakk Magnus
Sturegren Ulf
Svärd Camilla
Tillman Kjell
Örnberg Linnea

* = stöd medlem (övriga aktiv medlem)

Saknas ditt namn, kontakta Maria på kansliet 054-212327, info@ifgota.se

Uppdaterad 2014-05-01
Referens-URL:er