IF Götas forum

Full version: Intervall Lördag 24/8
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Intervall
LT 4000m+2000m+2x1000m p=2' sp=4', Tingvalla 9:30 (Ev bana, ev asfalt)

/Lars
Kommer,
/Lars
Kommer

Leif
Leif, Zakarias, Malcolm, jag och Anna körde LT-passet längs Guldkusten/Älven

4km bort och 2+2x1km hem
Fint väder. Jag är lite sliten och ur form, men kör okej och belastningsmässigt rätt. Övriga springer på riktigt bra just nu och är i bra form, vad jag kan se.

LT 4000m+2000m+2x1000m p=2' sp=4'
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
4,00 16:00,67 4:00,17 161 (86%) 168 (89%)
2,00 7:42,27 3:51,14 166 (88%) 172 (92%)
1,00 3:53,90 3:53,90 163 (86%) 170 (91%)
1,00 3:49,34 3:49,34 167 (89%) 172 (92%)
---
8,00 31:26,18 3:55,77 163 (87%)

Känsla: 3

På Tingvalla är det Götas Ungdomsspel. Lyckat till Lasse, Lennart och ev övriga som är med,
/Lars
Referens-URL:er