IF Götas forum

Full version: Inbjudan/Anmälan: Löparnaskväll inkl DM 10 000m 17/8
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.

Inbjudan Löparnas kväll Tingvalla
inkl Värmlands DM/VDM 10 000m
Onsdagen den 17 aug 2011
Tingvalla IP, Karlstad

Arrangör: IF Göta

Heaten delas in efter beräknad löptid ange därför det vid anmälan.
10 000m är tillika DM/VDM för Värmlands distrikt, men är inte begränsad till endast löpare med klubbtillhörighet i Värmland. Klubbtillhörighet VFIF/SFIF är däremot ett krav. Eltidtagning.


Sträckor:
3000m (senior, junior och ungdomsklasser)
10 000m (senior och veteran klasser)

Klasser:
F13, F15, F17, K22, KSen, K35, K40, K45 o.s.v
P13, P15, P17, M22, MSen, M35, M40, M45 o.s.v

Tidsprogram (prel):
18:00 3000m
18:30 10 000m H2 (Tider över 38.30*)
19:30 10 000m H1 (Tider under 38:30)

Anmälan:
Till IF Göta på e-post tavling@ifgota.se eller på forum
ifgota.se/forum. Tillhanda senast 15 aug (18:00).
Ange:
Sträcka, beräknad löptid, klass, namn, födelseår och klubb.

Avgift:
50:- för senior och veteran.
20:- för ungdom.

Insättes i samband med anmälan på IF Götas Plusgirot 47 37 91-2
Efter-anmälan: Fram till 60 min före första start mot dubbel avgift.

Plats:
Tingvalla, Karlstad

Frågor:
Lars Lundegård 0702-24 79 88 (IF Göta)
Simon (Göta kansli) 054 - 21 23 27 (IF Göta, VFIF)

Resultat:
Publiceras på IF Götas hemsida: http://www.ifgota.se

OBS
Anmälan här på forumet innan 8/8 - då vi gör heatindelning och startlista.
* Bryttiden och tidsprogram kan ändras beroende på antal anmälningar och beräknade sluttider.

Anmäl dig enligt formatet:
10 000m 42.00 M40 Nils Nilsson -65 IF Göta

Efteranmälan:
Mot dubbel avgift KONTANT (avgift för efteranmälan gäller även Götalöpare)
Anmäler mig:

10 000m 36.20 M45 Lars Lundegård -65 IF Göta

/Lars
Anmäler mig:

10 000m 36,59 M45 Lennart Eriksson -66 IF Göta
Anmäler mig:

10 000m 37.25 MSen Karl-Martin Nordling -77 IF Göta
anmäller mig:

10 000m 34:36 _Msen Juma Lomani -85 IF Göta
Anmäler mig:

10 000m 37.30 M35 Denny Pedersen -75 IF Göta

Får ta tillbaka anmälan......var visst på Gotland denna vecka...damn!
Anmäler mig:

10 000m 37.59.9 M40 Fredrik Eriksson -70 IF Göta
Anmäler mig:

10.000m 42.30 M50 Gunnar Grahn-59 IF Göta
Anmäler mig:

10 000m 34.00 MSen Per Jung -85 IF Göta

/Per
Anmäler mig:

10 000m 34.59 MSen Thomas Juhlén -82 IF Göta

/Thomas
Sidor: 1 2 3 4 5
Referens-URL:er