IF Götas forum

Full version: Inbjudan/Anmälan Löparnas kväll 8/6 ?NDRAT DATUM
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Skissar på inbjudan till Löparnas kväll på tingvalla.

Bifogar inbjudan.

TEXT (oformaterad)

Inbjudan Löparnas kväll Tingvalla
inkl Värmlands DM/VDM 5000m
Onsdagen den 8 juni 2011
Tingvalla IP, Karlstad

Arrangör: IF Göta

Heaten delas in efter beräknad löptid ange därför det vid anmälan.
5000m är tillika DM/VDM för Värmlands distrikt, men är inte begränsad till endast löpare med klubbtillhörighet i Värmland. Eltidtagning.


Sträckor:
800m (alla klasser)
3000m (endast ungdomsklasser och motion)
5000m (endast senior och veteran klasser)

Klasser:
F13, F15, F17, KSen, K35, K40, K45 o.s.v
P13, P15, P17, MSen, M35, M40, M45 o.s.v
Motion (motionsklass för dig utan klubbmedlemskap)

Första start:
800m 18.30
3000m 18:45
5000m 19:00

Anmälan:
Till IF Göta på e-post tavling@ifgota.se eller på forum
ifgota.se/forum. Tillhanda senast 7 juni.
Ange:
Sträcka, klass, namn, födelseår, klubb och beräknad löptid.

Avgift:
50:- för senior och veteran.
20:- för ungdom.

Insättes i samband med anmälan på IF Götas Plusgirot 47 37 91-2
Efter-anmälan: Fram till 60 min före första start mot dubbel avgift.

Plats:
Tingvalla, Karlstad

Frågor:
Lars Lundegård 0702-24 79 88 (IF Göta)
Simon (Göta kansli) 054 - 21 23 27 (IF Göta, VFIF)

Resultat:
Publiceras på IF Götas hemsida: http://www.ifgota.se
Uppdaterat inbjudan.
Johan anslår och skickar ut den till VFIF-klubbarna.

/Lars
Anmälan till Löparnas kväll nedan.

Anmäl dig enligt exempel:
3000m P13 Anton Svensson -98 IF Göta 10.30
Anmäler mig:
5000m M45 Lars Lundegård -65 IF Göta 17.10

/Lars
Anmäler mig:
5000m M45 Lennart Eriksson -66 IF Göta 17,51
Anmäler mig:
5000m MSen Karl-Martin Nordling -77 IF Göta 18.26
Anmäler mig:
5000m M40 Lars Olsson -70 IF Göta 17.30
Anmäler mig:
5000m MSen André Rangelind -91 IF Göta 15.59
Nu verkar kroppen fungera någorlunda så är väl lika bra att anmäla sig till detta:

5000m MSen Thomas Juhlén -82 IF Göta 16.40

/Thomas
Nytt datum!

Löparnas kväll flyttas från torsdag 9/6 -> onsdag 8/6.

Anledningen är att det på torsdan krockar med avslutningen på Motionsturnen. Motionsturnen avslutas på skutberget med bla grillning och då har arrangerande personer på kanslit uppgifter där med.

Jag och Johan besluta därför att flytta det till onsdagen. Samma starttider som förut.
Det nya datumet är det som skickats ut till värmlandsklubbarna.

Jag ärndrar ovan.
Anmälningarna ovan står kvar. Om du inte kan, ta bort dig själv.

/Lars
Sidor: 1 2 3 4
Referens-URL:er