Styrelse

Presidium

Ordförande : Björn Sandborgh
Sekreterare : Björn Eliasson
Kassör : Carita Nero
Hedersordförande : Lennart Pettersson

Delar av styrelsen, från vänster: Anders Thorén, Carita Nero, Per Tedenrud, Björn Eliasson, Björn Sandborgh och Curt Nordh
Foto: Ellinor Johansson

Ledamöter

Anders Thorén
Knut Jenssen
Dan Enqvist
Per Tedenrud

Suppleanter

Elisabeth Höglund
Helena Wiktelius

Revisorer

Stefan Lungström
Carina Planting-Gyllenbåga
Janne Hedström (suppleant)

Valberedning

Stefan Olsson
Gunnar Ordell
Stefan Wagnsson