Medlemskap

Som medlem i IF Göta Karlstad har du möjlighet att följa utvecklingen inom en av Sveriges största och mest framgångsrika friidrottsföreningar på nära håll. Vi erbjuder all typ av friidrottsverksamhet och vi genomför många olika arrangemang på ett år. Ta chansen att bli del av gemenskapen!

Du får

Icke aktiv medlem
Denna avgift är för dig som inte tränar och/eller tävlar i föreningens verksamhet.

  • Medlemskort (hämtas på kansliet)
  • Rabatt 50 % på startavgiften i föreningens motionsarrangemang (vissa undantag förekommer, t.ex. Vår Ruset)*

Aktiv medlem
Tränar och/eller tävlar du i föreningens verksamhet är detta avgiften för dig.

  • Medlemskort (hämtas på kansliet)
  • Medlems T-shirt IF Göta Karlstad
  • Ledarledd träning 1-10 ggr/vecka (frekvens varierar beroende på ålder och ambition)
  • Fri anmälan till samtliga tävlingar enligt föreningens tävlingsplan (se www.ifgota.se)
  • Fri start i föreningens motionsarrangemang för aktiva i löpgrupper över 15 år (vissa undantag förekommer t.ex. Vår Ruset)*
  • Fri start på Götas Ungdomsspel (utomhus och inomhus)
  • Rabatt 50 % på startavgiften i föreningens motionsarrangemang (vissa undantag förekommer, t.ex. Vår Ruset)*

Avgifter

Medlemskap i IF Göta Karlstad betalas och gäller kalenderårsvis. Inträder du som aktiv medlem efter 1 juli gäller 1/2-avgift (berör de aktiviteter som startar läsårsvis).

Grupp Avgift
Icke aktiv medlem (under 18 år)200 kr
Icke aktiv medlem (18 år och äldre)300 kr
Aktiv medlem (under 18 år)500 kr
Aktiv medlem (18 år och äldre)600 kr
Icke aktiv familj**600 kr
Aktiv familj (minst 1 aktiv familjemedlem)**1 150 kr

Så här blir du medlem

Betala in medlemsavgiften på vårt postgiro 47 37 91-2. Ange på talongen namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-postadress.