IF Götas årsmöte 24/2 2021 18:30

Mötet kommer att ske digitalt, länk skickas till de som anmält sig här.
Rösträtt har, enligt stadgarna §17, medlem som under 2020 fyllt minst 15 år och har betalat årsavgift. Men alla medlemmar är välkomna att delta. Vi justerar röstlängden utifrån ovan men välkommen med anmälan om du vill delta på mötet
Anmälda
1Anders Borgström
2Anders Thorén
3Björn Eliasson
4Carl Bonde
5Daniel Grenegård
6Emma Rienas Sandin
7Erica Grealish
8Erica Jarder
9Gunnar Ordell
10Håkan Anderskär
11Inge Johansson
12Inger Borgström
13Jan Svenssohn
14Jenny Mentzer
15Johan Engberg
16John weslien
17Jonas Kirvall
18Josefin Augustsson
19Karin Wisén Staxler
20Knut Jenssen
21Lena Hertzberg
22Linda Take
23Madde Olsson
24Michael Andersson
25Mikael Larsson
26Niclas Broström
27PER JOHANSSON
28Peter Engman
29Sofie Skoog
30Stefan Appel
31Stephan Hammar
32Stephan Sundin
33Sören Kyrk
34Tomas Riste
35Ulf Karlsson