26 - 27 januari 2013

Anmälan

Anmälan: Skall vara IF Göta Karlstad tillhanda senast 16 januari.
Post: Regementsgatan 8 653 40 KARLSTAD
E-post: gus@ifgota.se
Avgift: 60 kr/gren och deltagare insätts på vårt postgiro 47 37 91-2, alternativt fakura efter tävlingen.
Efteranmälan i mån av plats mot en avgift av 120 kr