23-24 maj 2009

Hämta PM med tidsprogram i pdf-format: PM

PM

IF Göta Karlstad hälsar alla välkomna till stafett- SM på Tingvalla IP!

Tidsprogram

Tidsprogrammet finns på tävlingens hemsida www.ifgota.se, i tävlingsprogrammet och på anslagstavlor på Tingvalla IP.

Ackrediteringar och nummerlappar

Ledarackrediteringar och nummerlappar hämtas ut klubbvis av ansvarig ledare vid aktivainsläppet som är beläget vid Tingvalla IPs vita kanslihus. Reklamen på nummerlappen får inte vikas in. Aktiv som deltar i flera lag har olika nummerlappar.

För aktiva gäller nummerlappen som ackreditering under tävlingshelgen. Ledare, aktiva, funktionärer och press använder samma entré.

Inträde

100 kronor för hela helgen.

Avprickning = inlämnad laguppställningsblankett

Laguppställning med sträckordning och noggrant textat namn samt födelseår på samtliga deltagare ska lämnas in i den lila expeditionsvagnen vid det vita kanslihuset senast 60 minuter före start. Vid eventuell ändring/ändrad sträckordning ska ändringsblankett lämnas in senast 60 minuter före start.
Ytterligare information finns i avsnittet ”Specifika regler för SM i stafett” på nästa sida.

Efteranmälan

Efteranmälan kan göras i mån av plats fram till avprickningstidens utgång mot en avgift på 300 kr per lag som betalas på plats.
I följande klasser tas inte efteranmälningar emot om inte något lag stryker sig: M22 4x400m, F17 4x100m, K22 4x100m

Återbud

Eventuella återbud tas tacksamt emot så tidigt som möjligt till sm@ifgota.se
Återbud under tävlingsdagarna meddelas i den lila expeditionsvagnen vid det vita kanslihuset. Detta gäller återbud både till försök och final.

Mästerskapsvärdighet

Tävlingsgren genomförs under förutsättning att lag från minst tre olika klubbar är anmälda vid ordinarie anmälningstids utgång samt att minst två lag startar i tävlingen.
OBS!!! K22 3x800m avlyses då tävlingen saknar mästerskapsvärdighet, endast 2 lag anmälda vid anmälningstidens utgång.

Specifika regler för SM i stafett

Deltagande förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren. I händelse av försök och final får föreningen byta en respektive två löpare. I stafetter med tre sträckor får en löpare bytas ut och i stafetter med fyra sträckor får två löpare bytas ut. Byte av löpare får dock inte ske mellan olika lag, vilket exempelvis innebär att en löpare som sprungit för lag 1 i försöken inte kan springa i lag 2 i finalen. Ålderssammansättningen i seniorklasserna är valfri. I junior- och ungdomsklasserna måste minst två i varje lag tillhöra aktuell åldersklass. Dessa får sedan kompletteras med löpare från yngre åldersklass (dock yngst 15 år) under förutsättning att dessa då enbart tävlar i den klassen (förutom eventuellt deltagande i seniorklass). 15-årslagen kan kompletteras med 14-åringar (födda 1995) men måste bestå av minst två löpare födda 1994.

Götas Ungdomsstafetter

Som första grenar under lördagen avgörs två Götas Ungdomsstafetter. De har inte SM-status, utan ligger utanför mästerskapet. Följande grenar avgörs med final direkt: P/F 11 5x60m, P/F 13 4x80m, F14 4x100m. P14 4x100m avlyses då inget lag finns anmält vid anmälningstidens utgång.

Upprop/calling

Upprop kommer att ske i alla grenar 20 minuter före grenstart. Samling sker i tältet i anslutning till uppvärmningen vid första kurvans slut. Gemensam inmarsch sker 15 minuter före start.

Tävlingsdräkt

Deltagarna ska bära sin klubbs officiella tävlingsdräkt. Kontroll sker vid uppropet 20 minuter före start.

Utrustning

Endast arrangörens stafettpinnar och tejp får användas. Tejp utdelas vid upprop/calling.
Tingvalla IPs banor tillåter en spiklängd på max 9 mm.

Heatindelning

Heatindelning/bana anslås snarast efter avprickningstidens utgång på anslagstavlor i anslutning till den lila expeditionsvagnen.

OBS! Specialregler!

Försökslopp utgår vid stafetter med löpningar för 3x800m och 4x800m. Vid fler än 10 lag till start tillämpas gruppstart. Vid fyra eller färre startande lag på 4x400m kommer löparna att gå in på gemensam bana efter en kurva.

Kvalificering vid försökslopp

5 x 60m - 4 x 80m - 4 x 100m - 4 x 200m - 4 x 400m - 1000m stafett
Antal startandeAntal f-heatvidare plac tid
24-19412
18-13313
12- 7214

3 x 800m - 4 x 800m
Antal startandeAntal f-heatvidare plactid
27-16315
15-11224

Anm. Vid 10 eller fler startande i ett heat bör gruppstart (se kap F 4.2.6 i regelboken) användas, annars bandubblering som individuellt.

4 x 1500m
Antal startandeAntal f-heatvidare plactid
30-22224

Anm. Vid 10 eller fler startande i ett heat bör gruppstart (se kap F 4.2.6 i regelboken) användas.

Försökstävling

Utgår försökstävling p.g.a. för få avprickade lag genomförs finalen på finaltid.

Uppvärmning

Uppvärmning ska ske utanför tävlingsarenan. Uppvärmningsområdet är beläget bakom upprops- och calltältet norr om arenan. Här finns också en ingång direkt in till upprop/call.

Innerplan

Endast aktiva i aktuella grenar och funktionärer får vistas på innerplan.

Resultat

Resultat anslås på anslagstavlor och läggs in på tävlingens hemsida: www.ifgota.se

Protest

Protest ska under pågående tävling först göras muntligen till växlingschef eller löpningsledare. Samtliga protester ska lämnas in till tävlingskansliet skriftligt senast 30 minuter efter kungjort resultat och en avgift på 300 kr ska betalas. Avgiften återfås om protesten får bifall. Juryn behandlar ärendet så snart som möjligt.

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter avslutad gren (ca 20 minuter).

Samling sker mellan huvudläktaren och det vita kanslihuset. Mästerskapsmedaljer utdelas till de tre främsta lagen.

Sjukvård

Sjukvård finns på plats under hela mästerskapshelgen.

Dopingkontroll

Ett antal slumpvis utvalda kommer skriftligen att kallas till dopingkontroll, som utförs i ett speciellt rum under huvudläktaren.

Omklädning

Omklädning sker i anvisade omklädningsrum under huvudläktaren.

Träning

Tingvalla IP kommer att vara öppen för träning fredagen den 22 maj kl. 16:00- 20:00.

Samtidigt pågår förberedelserna för helgens tävling, vänligen visa hänsyn till dem som arbetar.

Föreningstält

Föreningar får sätta upp egna tält på kortsidan i den första kurvan.

Mat

Lunchservering kommer att finnas bredvid huvudläktaren vid upploppets början. Priset för dagens lunch är 50kr utan dricka och 60kr med dricka.

Vägbeskrivning:

Sök ”Tingvalla IP” på www.eniro.se för karta.

Parkering

Parkering för bussar och bilar sker på evenemangsparkeringen direkt norr om arenan.

Boende

Information om logialternativ finns på tävlingens hemsida: www.ifgota.se

Information

Kompletterande information kommer successivt att läggas ut på tävlingens hemsida: www.ifgota.se

Upplysningar

Uppysningar lämnas av Johan Engberg på sm@ifgota.se eller IF Götas kansli på 054-212327.