PM

Tid: Onsdag den 21 juni. Första gren startar kl. 16.30, dvs kl. 00.00 enligt det fastlagda tidsprogrammet från SFIF. Tävlingarna slutar 20.30.

Plats: Tingvalla IP i Karlstad

Parkering: Det är fri parkering på gräsfältet norr om Tingvalla.

Tekniskt möte: Tekniskt möte kl 15.00 i konferensrummet på huvudläktaren. Genomgång av föredragningslistan samt inlämning av ändringar av laguppställningen.

Omklädning och toaletter: Omklädningsrum finns under huvudläktaren, toaletter finns även i byggnaden bakom 100-metersstarten.

Sittplats på läktaren: Alla aktiva och ledare hänvisas att sitta på den sektion som är längst till vänster på huvudläktaren nerifrån sett. Varje lag får en rad tilldelad. Övriga platser är till för betalande publik.

Invägning och kontroll av egna kastredskap: Dessa måste lämnas in för invägning och kontroll i Vaktmästarbyggnaden bakom 100m starten/vattengraven mellan kl 14.30-17.30.

Spiklängd: 6mm i löpgrenar och 9 mm i hopp/spjut.

Invigning: Vi genomför en enklare invigningsceremoni kl 16.20. Förbered en aktiv/lag iklädd klubboverall.

Nummerlappar: Vi använder inte nummerlappar, varför det är helt nödvändigt att samtliga tävlande bär reglementsmässig klubb- och tävlingsdräkt!

Uppvärmning: På närliggande gräsyta norr om idrottsplatsen eller i parken söder om idrottsplatsen. På innerplan får ingen uppvärmning ske, dock kan den bortre rakan användas för stegringslopp och liknande, men det ska ske på ett sådant sätt att det inte stör pågående tävling.

Avprickning: Ingen vanlig avprickning finns vid Lag SM. Slutlig laguppställning meddelas på tekniska mötet.

Startupprop: Ingen inmarsch kommer att ske. Varje deltagare uppmanas att befinna sig för startupprop 10 min före resp start i löpningar, 20 min i teknikgrenar och 30 min i stavhopp.

Överdragskläder: I löpning läggs de i korgarna vid start och återfås vid målet i mixed zone. I teknikgrenarna förvaras överdragskläderna på plats.

Utmarsch: Direkt efter avslutad gren sker gemensam utmarsch via mixed zone.

Mixed Zone: I direkt anslutning till målet kommer vi att ha ett tält som fungerar som mixed zone, där media har möjlighet till snabba intervjuer direkt efter avslutad gren!

Resultat: Anslås snarast efter genomförd gren under huvudläktaren. Efter avslutad tävling läggs resultaten ut på vår hemsida www.ifgota.se

Tävlingsbestämmelser: Vi hänvisar i övrigt till de tävlingsbestämmelser som gäller för Svenska friidrottscupen/Lag SM och Föredragningslista vid tekniskt möte som finns på http://www.friidrott.se/tavlingar/svecupregel.asp

Upplysningar: IF Götas kansli tel. 054-21 23 27.