19 maj 2007

IF Göta inbjuder till mångkampscup för klubblag

Kvaltävling för Värmland, Närke, Västmanland och Södermanland
Tingvalla IP, Karlstad, lördagen den 19 maj(Första start klockan 10.00)

LAGSAMMANSÄTTNING

Ett mixat lag består av 6-15 personer födda 1992-94, varav minst tre pojkar och tre flickor. (Högst en pojke och en flicka får vara född 1994.)

Ett pojk-eller flicklag består av 3-8 personer, födda 1992-94. (Högst en deltagare får vara född 1994.)

Alla deltagare har rätt att starta i alla grenar. För att laget ska kunna få full poäng måste minst tre personer starta i varje gren. Varje förening har rätt att starta med ett eller flera lag.

GRENPROGRAM

Pojkar 15 800 m, 100 m häck, höjd, längd, kula och spjut
Flickor 15 800 m, 80 m häck, höjd, längd, kula och spjut
Stafett 6x200 m (3 pojkar + 3 flickor, gäller endast mixade lag)

ANMÄLAN

Anmälan till kvaltävlingen i Karlstad skickas till IF Göta, Regementsgatan8, 653 40 KARLSTAD eller info@ifgota.se senast den 11 maj. Använd gärna dessa anmälningsblanketter för mixade lag eller pojk- eller flicklag. Definitiv laguppställning lämnas på tävlingsdagen till sekretariatet. Ta kontakt med Karl Norberg 054-83 04 25 för ev. samordning av transporter. Ingen anmälningsavgift tas ut för deltagande i Kraftmätningen!

POÄNGRÄKNING

För att räkna ut lagets poäng används mångkampstabellerna för pojkar och flickor 14-15 år. De tre bästa resultaten per individuell gren räknas in i lagets resultat. En särskild poängtabell för stafett 6x200 m kommer att tas fram.

SVERIGEFINAL I GÖTEBORG 7-9 SEPTEMBER

Till finalen går 16 mixade lag. De åtta lag som vinner kvaltävlingen i respektive region + åtta lag som går vidare på poäng. (Mer än ett lag från samma klubb kan gå till final.)

Dessutom finns plats i finalen för de fyra bästa pojk-och flicklagen som inte kvalificerat sig till final som mixat lag. De fyra ”rena”pojk-och flicklag som går till final kan ha deltagit i kvaltävlingen som en del av ett mixat lag eller som ett enkönat lag.

UPPLYSNINGAR OM KRAFTMÄTNINGEN I KARLSTAD
Karl Norberg, 054-83 04 25 eller norbergkarl@hotmail.com

Hämta inbjudan som pdf-fil karlstad.pdf